Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
Koszyk (0) 0
łączna wartość: 0 PLN
Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU

§ 1. Wstęp

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady korzystania ze sklepu internetowego MKS Cracovia S.S.A. znajdującego się pod adresem URL: http:// www.sklep.cracovia.pl, zwanego dalej "Sklepem lub Sklepem Internetowym". Sklep prowadzony jest przez Miejski Klub Sportowy Cracovia Sportową Spółkę Akcyjną z siedzibą w Krakowie, ul. Kałuży 1, 30-111 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy, pod numerem KRS 0000048937, NIP: 677-20-79-476, wysokość kapitału zakładowego: 21.840.100,00 złotych, kapitał został wpłacony w całości.

2. Klient może skontaktować się ze Sklepem w sposób:

- korespondencyjny pod adresem: ul. Kałuży 1, 30-111 Kraków;

- telefonicznie za pośrednictwem numeru: +48 728 826 477;

- za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@sklep.cracovia.pl.

 

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.

2.Osoba korzystająca ze Sklepu, w tym w szczególności dokonująca zakupu w Sklepie, zwana jest w dalszej części Regulaminu - Klientem.

3. Niniejszy Regulamin określa głównie:

a) zasady rejestracji Konta Klienta pod adresem URL Sklepu;

b) zasady oraz warunki składania Zamówień za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

c) reguły zawierania Umowy Sprzedaży Produktów wraz z usługami świadczonymi w ramach Sklepu.

4. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzona jest sprzedaż asortymentu z zakresu akcesoriów i sprzętu sportowego z dostawą na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

5. Wszystkie przedmioty oferowane przez Sklep są fabrycznie nowe oraz pozbawione wad.

 

§ 3. Polityka prywatności KLIKNIJ I PRZEJDŹ

 

§ 4. Warunki korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Klient ma możliwość korzystania ze Sklepu Internetowego dokonując rejestracji Konta Klienta, w którym przechowywane są dane osobowe i informacje o złożonych Zamówieniach przez Klienta. Jednakże rejestracja w Sklepie Internetowym nie jest warunkiem koniecznym, aby złożyć Zamówienie.  

3. Logowanie do konta utworzonego w Sklepie odbywa się poprzez wpisanie adresu e-mail wskazanego w czasie rejestracji oraz ustawionego hasła. Za wszelkie transakcje, które zostały dokonane za pośrednictwem loginu oraz hasła, ponosi odpowiedzialność Klient. Sklep dołoży wszelkich starań, aby odpowiednio zabezpieczyć login i hasło Klienta przed ujawnieniem.

4. Klient posiadający konto w Sklepie może przeglądać historię swoich zamówień oraz zapisywać towary w schowku. Każdy Klient może porównywać towary pod względem ich specyfikacji i ceny.

5. Konto Klienta może zostać zablokowane w przypadku naruszenia regulaminu lub dokonywania fikcyjnych transakcji.

6. Klient oświadcza, że podane dane przez niego są prawdziwe. Sklep nie ma obowiązku weryfikacji ich prawdziwości oraz poprawności.

7. Klient może usunąć konto w Sklepie poprzez wysłanie odpowiedniego żądania na adres e-mail: kontakt@sklep.cracovia.pl.

 

§ 5. Składanie oraz Realizacja Zamówień

1. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu. Po naciśnięciu przycisku „Kupuję i płacę – zamawiam z obowiązkiem zapłaty” pod podsumowaniem koszyka zakupów, Klient podaje następujące dane:

a) Imię i nazwisko lub nazwa firmy;

b) Adres e-mail;

c) Numer telefonu;

d) Dane adresowe do wysyłki.

2. Klient składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu Sklepu oraz informacjami wskazanymi w ust. 2 powyżej, które zostaną wyświetlone w postaci elektronicznej w ostatnim etapie wypełniania elektronicznego formularza poprzedzającym wyrażenie woli związania się umową poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę – Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Po przeczytaniu zgromadzonych informacji określonych dla danego zamówienia Klienta, Klient wyraża wolę związania umową poprzez naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę - zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

3. Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące informacje:

a. dokładny opisu danego produktu i jego cech;

b. łączną cenę zamówionych produktów wraz z podatkami oraz podsumowującą łączną kwotę zamówienia z wybraną opcją dostawy;

c. dotyczące sposobu i terminu zapłaty;

d. dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę.

4. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena wyświetlana w podsumowaniu koszyka przed złożeniem zamówienia uwzględnia koszty przesyłki zgodnie z wybraną przez Klienta opcją.

5. Klient uprawniony jest do skorzystania z kodu rabatowego udzielonego przez Sklep przy dokonywaniu zakupów poprzez wpisanie jego treści w odpowiednim miejscu w koszyku zakupów podczas składania zamówienia. Kod rabatowy można pozyskać przez witrynę sklep.cracovia.pl.

6. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta, przy czym:

a) potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu zamówienia przez Klienta;

b) Sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem, w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.

c) W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

7. Klient i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.

 

§ 6. Formy płatności oraz dostawa

1. W Sklepie honorowane są następujące sposoby płatności:

a) płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki doręczanej przez firmę kurierską,

b) przelew tradycyjny na wskazany rachunek bankowy prowadzony przez MKS Cracovia SSA podany w zakładce Płatności na stronie internetowej Sklepu,

c) system płatności elektronicznych za pośrednictwem serwisów elektronicznych - PayU,

d) płatność przy odbiorze osobistym w Sklepie Stacjonarnym zlokalizowanym pod adresem ul. Kałuży 1, 30-111 Kraków.

2. Termin na wykonanie płatności wynosi 3 dni od otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep.

3. W przypadku zamówienia, którego wartość przekracza kwotę 2.000,00 zł wyłączona jest możliwość dokonywania płatności w sposób określony w ust. 15 lit. a.

4. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia w przypadku wyboru płatności za pobraniem bądź z chwilą dokonania wpłaty przez Klienta, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

5. Zamówiony towar jest wysyłany w przeciągu 3 -5 dni roboczych:

a) od zaksięgowania kwoty należnej za produkt w przypadku wyboru płatności z góry,

b) od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku wyboru płatności przy odbiorze.

6. Klient posiadający konto w Sklepie ma możliwość modyfikacji złożonego zamówienia lub rezygnacji z niego w czasie 24 godzin od złożenia zamówienia. Klient dokonujący zakupu bez logowania może dokonać modyfikacji lub rezygnacji ze złożonego zamówienia poprzez wysłanie informacji na adres kontakt@sklep.cracovia.pl w terminie 24 godzin od złożenia zamówienia.

7. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszty przesyłki zostały określone w zakładce Dostawa. Sklep nie prowadzi wysyłki poza granice kraju.

8. Przy wyborze przesyłki kurierskiej, Klient otrzyma pocztą elektroniczną, numer przesyłki wraz z linkiem, umożliwiającym śledzenie aktualnego statusu przesyłki.

9. Jeżeli towar ma zostać przesłany przez Sklep Klientowi będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (towaru) przechodzi na Klienta z chwilą jej wydania Klientowi. Za wydanie rzeczy (towaru) uważa się jej powierzenie przez Sklep przewoźnikowi, jeżeli Sklep nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Klienta.

10. Wraz z Produktem wysyłany jest paragon potwierdzający dokonanie zakupu. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT. Klient zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT:

a) Imię i nazwisko/nazwa firmy,

b) Adres zamieszkania/siedziby,

c) Numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (osoby fizyczne),

d) Numer zamówienia,

e) Adres korespondencyjny

Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji oraz zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.

11. Inne informacje dotyczące działania Sklepu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Sklepu, o promocjach Sklepu oraz promujących produkty partnerów Sklepu przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę.

 

§6. Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni, od dnia wydania rzeczy tj. od momentu, w którym Klient objął w posiadanie rzecz, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Klienta objęła rzecz w posiadanie. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem na adres Sklepu: Miejski Klub Sportowy Cracovia Sportowa Spółka Akcyjna, ul. Kałuży 1, 30-111 Kraków.

2. Oświadczenie można złożyć w formularzu, którego wzór został zamieszczony pod adresem URL http:// www.sklep.cracovia.pl. Korzystanie z przedmiotowego formularza jest fakultatywne.

3. Zgodnie z art. 38 pkt 3) ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi w wypadkach, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru na adres: Miejski Klub Sportowy Cracovia Sportowa Spółka Akcyjna, ul. Kałuży 1, 30-111 Kraków niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym, odstąpił od umowy, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze rzecz. Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie.

5. W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, bezpośrednie koszty zwrotu towaru pokrywa Klient .

6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym obejmujące koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w ramach dostawy towarów dostępny w Sklepie, o którym mowa w ust. 9 poniżej), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy ze Sklepem.

7. Zwrotu płatności Sklep dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.

8. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego towaru (rzeczy) lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania tego towaru w związku z odstąpieniem w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Jeżeli Klient będący konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy (towaru) inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, (dotyczy sposobu pierwotnej dostawy do Klienta) Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

§7. Reklamacje

1. W zakresie reklamacji Klient będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 2016, poz. 380 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827).

2. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli rzecz sprzedana (towar) ma wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej (towaru) z umową. W szczególności rzecz sprzedana (towar) jest niezgodna z umową, jeżeli:

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep przy zawarciu umowy, a Sklep nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d) została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

3. Reklamacje dotyczące zamówionych towarów należy składać drogą pocztową na adres: Miejski Klub Sportowy Cracovia Sportowa Spółka Akcyjna, ul. Kałuży 1, 30-111 Kraków. Dla ułatwienia składania reklamacji, pod adresem URL http:// www.sklep.cracovia.pl zamieszczony został przykładowy formularz reklamacyjny. Korzystanie z przedmiotowego formularza jest fakultatywne. Do reklamacji należy dołączyć dokument potwierdzający zakup (np.: kopia paragonu lub faktury) oraz towar, którego dotyczy reklamacja.

4. Wnosząc reklamację, należy podać następujące dane: imię i nazwisko Klienta, adres, dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. login, numer zamówienia, datę transakcji), przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe oraz dowód zakupu np.: w postaci paragonu lub faktury VAT.

5. Określając sposób realizacji zobowiązań Sklepu w zakresie zgłoszonej reklamacji w przedmiocie wystąpienia wad fizycznych lub prawnych rzeczy, Klient będący konsumentem, ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba, że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

6. Jeżeli Klient jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

7. Koszty dostarczenia wadliwego Towaru ponosi Klient.

8. Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia wraz z dostarczeniem do Sklepu towaru, który podlega reklamacji. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.

9. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji drogą elektroniczną, chyba że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do Klienta Towar wolny od wad lub z wadą usuniętą w rozsądnym czasie. Jeśli naprawa lub wymiana na nowy danego produktu nie są możliwe z przyczyn wskazanych w ust. 5 i 6, Sklep stosownie do złożonego przez Klienta alternatywnego żądania – obniży cenę lub zwróci równowartość ceny produktu, powiększoną o koszty przesyłki.

10. Klientowi nie będącemu konsumentem przysługują w zakresie reklamacji uprawnienia określone w ustawie kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 2016, poz. 380 ze zm.) przy czym brak ustosunkowania się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od jej doręczenia do Sklepu uważa się za negatywne rozpatrzenie reklamacji, chyba że Sklep wskaże inny termin na ustosunkowanie się do reklamacji. W przypadku skorzystania przez Klienta nie będącego konsumentem z prawa do zwrotu równowartości ceny produktu zwrotowi nie podlegają koszty przesyłki.

 

§ 8. Wymiana towaru

1. Klient będący konsumentem może w terminie 14 dni od odebrania towaru dokonać jego wymiany na inny towar tego samego rodzaju o innym rozmiarze lub kolorze bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem, iż Sklep jest w posiadaniu towaru żądanego przez Klienta.

2. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczające jest wysłanie wiadomości e-mail.

3. Proces wymiany towaru został opisany na stronie internetowej Sklepu, w zakładce Wymiany/zwroty/reklamacje.

4. Sklep dokonuje weryfikacji posiadanych zasobów towaru i niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni kontaktuje się z Klientem na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu informując o ewentualnej dopuszczalności wymiany towaru.

5. Po potwierdzeniu dopuszczalności wymiany należy odesłać towar na adres Sklepu: Miejski Klub Sportowy Cracovia Sportowa Spółka Akcyjna, ul. Kałuży 1, 30-111 Kraków. Paczka powinna zawierać, oświadczenie zawierające oznaczenie towaru żądanego przez Klienta w ramach wymiany oraz adresu, na jaki towar ma być dostarczony.

6. Koszty przesyłki w przypadku dokonania wymiany nie spowodowanej wadliwością towaru ponosi Klient.


§ 9. Postanowienia końcowe i opis możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz .) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2016 nr 16 poz. 380 ze zm.).

3. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej - możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;

b) Wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;

c) Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email: porady@dlakonsumentow.pl.

W przypadku każdej zmiany regulaminu Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną o tym poinformowani na adres e-mail używany do logowania się do konta.