Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
Koszyk (0) 0
łączna wartość: 0 PLN
Regulamin sklepu

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem URL http:// www.sklep.cracovia.pl, zwanego dalej "Sklepem".

2. Sklep prowadzony jest przez Miejski Klub Sportowy Cracovia Sportową Spółkę Akcyjną z siedzibą w Krakowie, ul. Kałuży 1, 30-111 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy, pod numerem KRS 0000048937, NIP: 677-20-79-476, wysokość kapitału zakładowego: 21.840.100,00 złotych, kapitał został wpłacony w całości.

3. Adres Sklepu i dane kontaktowe: adres internetowy – www.sklep.cracovia.pl, e-mail – kontakt@sklep.cracovia.pl, telefon 694 464 977, adres korespondencyjny – ul. Wielicka 101, 30-552 Kraków.

4. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.

5.Osoba korzystająca ze Sklepu, w tym w szczególności dokonująca zakupu w Sklepie, zwana jest w dalszej części Regulaminu Klientem.

6. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.

§ 2. Rodzaje i zakres działalności Sklepu

1. Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż na odległość za pomocą sieci Internet asortymentu z zakresu akcesoriów i sprzętu sportowego.

2. Oferowane przedmioty są fabrycznie nowe.

§ 3. Polityka prywatności

1. Klient poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka przy stosownym oświadczeniu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.

2. Administratorem danych osobowych, o których mowa w niniejszym Regulaminie jest Miejski Klub Sportowy Cracovia Sportowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Kałuży 1, 30-111 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy, pod numerem KRS 0000048937, NIP: 677-20-79-476

3. Administrator danych przetwarza dane osobowe. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu oraz zawarcia i realizacji umowy, a w szczególności w celu:

a) zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru,

b) doręczenia Klientowi towaru, na który Klient złożył zamówienie,

c) wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży towaru,

d) zaksięgowania transakcji w informatycznym systemie księgowym Sklepu przez okres wymagany przepisami prawa oraz przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych przez Sklep,

e) sporządzenia historii zakupów dokonanych przez Klienta,

f) przechowania danych osobowych Klienta w bazie Klientów.

4. Za dodatkową zgodą udzieloną przez Klienta, zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Klientowi oferty handlowej Sklepu oraz innych informacji marketingowych związanych ze Sklepem.

5. W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia (wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną), konieczne jest jedynie podanie w tym celu adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe od Administratora. Z przesyłania takich informacji Klient może w każdej chwili zrezygnować, logując się na swoje konto w Sklepie lub klikając link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego newslettera, o czym Klient zostanie poinformowany.

6. Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane również przez następujące podmioty w podanym zakresie: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki. W zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są :

a) Kurier DPD

b) Poczta Polska

7. Klient w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia.

8. Administrator informuje, iż Klient nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi prawidłowe wykonanie wobec Klienta usług określonych w Regulaminie oraz świadczeń wynikających z umowy zawieranej między Sklepem a Klientem.

9. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.

10. W Sklepie wykorzystane są pliki typu cookies. Podczas odwiedzin przez Klienta serwisu Sklepu, system Sklepu wysyła do komputera Klienta co najmniej jeden plik cookies, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer sklepu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Klienta w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, lokalizacja, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Klientów oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona. Klient może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookies, Sklep nie będzie mógł zidentyfikować Klienta ani jego preferencji. Szczegółowe informacje na temat cookies zawarte zostały w Polityce cookies dostępnej w zakładce cookies.

11. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sklep drugiej stronie treści zawieranej umowy:

a) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.

b) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

c) Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sklepu oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

§ 4. Wymogi techniczne

1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu stacja/ urządzenie końcowe Klienta winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:

a) aktywne łącze internetowe,

b) przeglądarka internetowa IE wersja 8 lub nowsza, FireFox, Opera, Chrome lub Safari,

c) włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java

2. Sklep nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń lub oprogramowania.

3. Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 i 2 powyżej jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Klientem a licencjodawcą.

4. Witryna internetowa sklepu działa w technologii RWD i jej prawidłowe wyświetlanie jest niezależne od rozdzielczości ekranu.

§ 5. Zasady dokonywania zakupów

1. Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące informacje:

a. dokładny opisu danego produktu i jego cech;

b. łączną cenę zamówionych produktów wraz z podatkami, a także opłatą za transport, dostarczenie lub usługi pocztowe oraz podsumowującą łączną kwotę zamówienia z wybraną opcją dostawy

c. dotyczące sposobu i terminu zapłaty

d. dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę.

3. Dokonanie zakupu produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie. Zakupu można również dokonywać za pomocą konta utworzonego podczas rejestracji w Sklepie.

4. Logowanie do konta utworzonego w Sklepie odbywa się poprzez wpisanie adresu e-mail wskazanego w czasie rejestracji oraz ustawionego hasła.

5. Klient posiadający konto w Sklepie może przeglądać historię swoich zamówień oraz zapisywać towary w schowku. Każdy Klient może porównywać towary pod względem ich specyfikacji i ceny.

6. Konto Klienta może zostać zablokowane w przypadku naruszenia regulaminu lub dokonywania fikcyjnych transakcji.

7. Klient może usunąć konto w Sklepie poprzez wysłanie odpowiedniego żądania na adres e-mail kontakt@sklep.cracovia.pl.

8. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu, po naciśnięciu przycisku „Kupuję i płacę-zamawiam z obowiązkiem zapłaty” pod podsumowaniem koszyka zakupów, w którym Klient podaje następujące dane:

a) Imię i nazwisko lub nazwa firmy

b) Adres e-mail

c) Numer telefonu

d) Dane adresowe do wysyłki

9. Klient składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu Sklepu oraz informacjami wskazanymi w ust. 2 powyżej, które zostaną wyświetlone w postaci elektronicznej w ostatnim etapie wypełniania elektronicznego formularza poprzedzającym wyrażenie woli związania się umową poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę-Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Po przeczytaniu zgromadzonych informacji określonych dla danego zamówienia Klienta, Klient wyraża wolę związania umową poprzez naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę-zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

10. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena wyświetlana w podsumowaniu koszyka przed złożeniem zamówienia uwzględnia koszty przesyłki zgodnie z wybraną przez Klienta opcją.

11. Klient uprawniony jest do skorzystania z kodu rabatowego udzielonego przez Sklep przy dokonywaniu zakupów poprzez wpisanie jego treści w odpowiednim miejscu w koszyku zakupów podczas składania zamówienia. Kod rabatowy można pozyskać przez witrynę sklep.cracovia.pl.

12. Sklep zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy pozbawionych wad.

13. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta, przy czym:

a) potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu zamówienia przez Klienta;

b) Sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem, w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.

c) W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

14. Klient i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.

15. W Sklepie honorowane są następujące sposoby płatności:

a) płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki doręczanej przez operatora pocztowego lub firmę kurierską,

b) przelew tradycyjny,

c) przelew bankowy,

d) system płatności elektronicznych za pośrednictwem serwisów elektronicznych DotPay.pl.

16. Termin na wykonanie płatności wynosi 3 dni od otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep.

17. Płatności należy dokonać na rachunek bankowy prowadzony przez MKS Cracovia SSA

18. W przypadku zamówienia, którego wartość przekracza kwotę 2.000,00 zł wyłączona jest możliwość dokonywania płatności w sposób określony w ust. 15 lit. a.

19. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia w przypadku wyboru płatności za pobraniem bądź z chwilą dokonania wpłaty przez Klienta, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

20. Zamówiony towar jest wysyłany w przeciągu 3 -5 dni roboczych:

a) od zaksięgowania kwoty należnej za produkt w przypadku wyboru płatności z góry,

b) od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku wyboru płatności przy odbiorze.

21. Klient posiadający konto w Sklepie sklep.cracovia.pl ma możliwość modyfikacji złożonego zamówienia lub rezygnacji z niego w czasie 24 godzin od złożenia zamówienia. Klient dokonujący zakupu bez logowania może dokonać modyfikacji lub rezygnacji ze złożonego zamówienia poprzez wysłanie informacji na adres kontakt@sklep.cracovia.pl w terminie 24 godzin od złożenia zamówienia.

22. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. Koszty przesyłki zostały określone w zakładce Dostawa. Sklep nie prowadzi wysyłki poza granice kraju.

23. W przypadku zamówienia kilku sztuk towaru, towar co do zasady pakowany jest osobno, przy czym traktowany jest jako jedna przesyłka. Klient ponosi koszty jednej przesyłki.

24. O wysyłaniu towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową. Przy wyborze przesyłki kurierskiej, Klient otrzyma pocztą elektroniczną, numer przesyłki wraz z linkiem, umożliwiającym śledzenie aktualnego statusu przesyłki.

25. Jeżeli towar ma zostać przesłany przez Sklep Klientowi będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (towaru) przechodzi na Klienta z chwilą jej wydania Klientowi. Za wydanie rzeczy (towaru) uważa się jej powierzenie przez Sklep przewoźnikowi, jeżeli Sklep nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Klienta.

26. Wraz z produktem, Sklep wysyła formularz informacyjny (pouczenie o odstąpieniu od umowy) oraz formularz o odstąpieniu od umowy – formularz stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

27. Wraz z Produktem wysyłany jest paragon potwierdzający dokonanie zakupu. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT. Klient zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT:

a) Imię i nazwisko/nazwa firmy,

b) Adres zamieszkania/siedziby,

c) Numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (osoby fizyczne),

d) Numer zamówienia,

e) Adres korespondencyjny

Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji oraz zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.

28. Inne informacje dotyczące działania Sklepu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Sklepu, o promocjach Sklepu oraz promujących produkty partnerów Sklepu przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę.

§ 6. Reklamacje

1. W zakresie reklamacji Klient będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 2016, poz. 380 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827).

2. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli rzecz sprzedana (towar) ma wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej (towaru) z umową. W szczególności rzecz sprzedana (towar) jest niezgodna z umową, jeżeli:

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep przy zawarciu umowy, a Sklep nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d) została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

3. Reklamacje dotyczące zamówionych towarów należy składać drogą pocztową na adres: Miejski Klub Sportowy Cracovia Sportowa Spółka Akcyjna, ul. Wielicka 101, 30-552 Kraków. Dla ułatwienia składania reklamacji, pod adresem URL http:// www.sklep.cracovia.pl zamieszczony został przykładowy formularz reklamacyjny. Korzystanie z przedmiotowego formularza jest fakultatywne. Do reklamacji należy dołączyć dokument potwierdzający zakup (np.: kopia paragonu lub faktury) oraz towar, którego dotyczy reklamacja.

4. Wnosząc reklamację, należy podać następujące dane: imię i nazwisko Klienta, adres, dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. login, numer zamówienia, datę transakcji), przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe oraz dowód zakupu np.: w postaci paragonu lub faktury VAT.

5. Określając sposób realizacji zobowiązań Sklepu w zakresie zgłoszonej reklamacji w przedmiocie wystąpienia wad fizycznych lub prawnych rzeczy, Klient będący konsumentem, ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba, że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

6. Jeżeli Klient jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

7. Koszty dostarczenia wadliwego Towaru ponosi Sklep.

8. Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia wraz z dostarczeniem do Sklepu towaru, który podlega reklamacji. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.

9. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji drogą elektroniczną, chyba że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do Klienta Towar wolny od wad lub z wadą usuniętą w rozsądnym czasie. Jeśli naprawa lub wymiana na nowy danego produktu nie są możliwe z przyczyn wskazanych w ust. 5 i 6, Sklep stosownie do złożonego przez Klienta alternatywnego żądania – obniży cenę lub zwróci równowartość ceny produktu, powiększoną o koszty przesyłki.

10. Klientowi nie będącemu konsumentem przysługują w zakresie reklamacji uprawnienia określone w ustawie kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 2016, poz. 380 ze zm.) przy czym brak ustosunkowania się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od jej doręczenia do Sklepu uważa się za negatywne rozpatrzenie reklamacji, chyba że Sklep wskaże inny termin na ustosunkowanie się do reklamacji. W przypadku skorzystania przez Klienta nie będącego konsumentem z prawa do zwrotu równowartości ceny produktu zwrotowi nie podlegają koszty przesyłki.

§ 7. Wymiana towaru

1. Klient będący konsumentem może w terminie 14 dni od odebrania towaru dokonać jego wymiany na inny towar tego samego rodzaju o innym numerze lub kolorze bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem, iż Sklep jest w posiadaniu towaru żądanego przez Klienta.

2. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczające jest wysłanie wiadomości e-mail.

3. W celu dokonania wymiany towaru należy wysłać na adres e-mail Sklepu ( kontakt@sklep.cracovia.pl) wiadomość zatytułowaną „Wymiana”, w której treści należy wskazać datę dokonania zamówienia, numer zamówienia, numer paragonu oraz rozmiar lub kolor towaru, który Klient chce otrzymać w ramach wymiany.

4. Sklep dokonuje weryfikacji posiadanych zasobów towaru i niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni kontaktuje się z Klientem na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu informując o ewentualnej dopuszczalności wymiany towaru.

5. Po potwierdzeniu dopuszczalności wymiany należy odesłać towar na adres Sklepu: Miejski Klub Sportowy Cracovia Sportowa Spółka Akcyjna, ul. Wielicka 101, 30-552 Kraków. Paczka powinna zawierać, oświadczenie zawierające oznaczenie towaru żądanego przez Klienta w ramach wymiany oraz adresu, na jaki towar ma być dostarczony.

6. Koszty przesyłki w przypadku dokonania wymiany nie spowodowanej wadliwością towaru ponosi Klient.

§8. Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni, od dnia wydania rzeczy tj. od momentu, w którym Klient objął w posiadanie rzecz, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Klienta objęła rzecz w posiadanie. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem na adres Sklepu: Miejski Klub Sportowy Cracovia Sportowa Spółka Akcyjna, ul. Wielicka 101, 30-552 Kraków.

2. Oświadczenie można złożyć w formularzu, którego wzór został zamieszczony pod adresem URL http:// www.sklep.cracovia.pl oraz zostanie dołączony przez Sklep w wersji papierowej do przesyłki produktu. Korzystanie z przedmiotowego formularza jest fakultatywne.

3. Zgodnie z art. 38 pkt 3) ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi w wypadkach, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru na adres: Miejski Klub Sportowy Cracovia Sportowa Spółka Akcyjna, ul. Wielicka 101, 30-552 Kraków niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym, odstąpił od umowy, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze rzecz. Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie.

5. W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, bezpośrednie koszty zwrotu towaru pokrywa Klient .

6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym obejmujące koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w ramach dostawy towarów dostępny w Sklepie, o którym mowa w ust. 9 poniżej), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy ze Sklepem.

7. Zwrotu płatności Sklep dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.

8. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego towaru (rzeczy) lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania tego towaru w związku z odstąpieniem w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Jeżeli Klient będący konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy (towaru) inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, (dotyczy sposobu pierwotnej dostawy do Klienta) Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.


§ 9. Postanowienia końcowe i opis możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz .) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2016 nr 16 poz. 380 ze zm.).

3. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

  • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

· Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;

· wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;

· powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl

4. W przypadku każdej zmiany regulaminu Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną o tym poinformowani na adres e-mail używany do logowania się do konta.


Załączniki do Regulaminu

A. INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
– POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.;

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować osobę odpowiedzialną za wykonanie czynności odstąpienia od umowy:

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Należy podać nazwisko, pełny adres poczty, ewentualnie numer tel., numer fax, adres email. /

(Informujemy, iż oświadczenie powinno zostać przesłane pocztą tradycyjną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informacje dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba ze wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać zakupiony towar na adres: Miejski Klub Sportowy Cracovia Sportowa Spółka Akcyjna, ul. Wielicka, 30-552 Kraków niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni, będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.