Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
Koszyk (0) 0
łączna wartość: 0 PLN
Polityka prywatności

Dokonując zakupu poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka przy stosownym oświadczeniu wyrażasz zgodę na zbieranie i przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.

Administratorem danych osobowych, o których mowa jest Miejski Klub Sportowy Cracovia Sportowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Kałuży 1, 30-111 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy, pod numerem KRS 0000048937, NIP: 677-20-79-476

Administrator danych przetwarza dane osobowe. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Ciebie dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu oraz zawarcia i realizacji umowy, a w szczególności do:

1. zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru,

2. doręczenia Ci towaru, na który złożyłeś zamówienie ,

3. wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży towaru,

4. zaksięgowania transakcji w informatycznym systemie księgowym Sklepu przez okres wymagany przepisami prawa oraz przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych przez Sklep,

5. sporządzenia historii zakupów dokonanych przez Klienta,

6. przechowania danych osobowych Klienta w bazie Klientów.

Jeśli wyrazisz zgodę, zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Ci oferty handlowej Sklepu oraz innych informacji marketingowych związanych ze Sklepem.

W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia (wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną), konieczne jest jedynie podanie w tym celu adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe. Z przesyłania takich informacji możesz w każdej chwili zrezygnować, logując się na swoje konto w Sklepie lub klikając link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego newslettera.

Dane podane w trakcie składania zamówienia i wskazane jako adres dostawy (imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail) przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki. Proponowani dostawcy towaru to:

1. Kurier DPD,

2. Poczta Polska.

W każdej chwili masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia.

Informujemy, że nie masz obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi prawidłowe wykonanie usług określonych w Regulaminie oraz świadczeń wynikających z umowy zawieranej między Tobą i Sklepem.

Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dokładamy wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.

W Sklepie wykorzystane są pliki typu cookies. Podczas odwiedzin serwisu Sklepu, system Sklepu wysyła do komputera Klienta co najmniej jeden plik cookies, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer sklepu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez Twoją przeglądarkę w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, lokalizacja, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Klientów oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona. Możesz zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostaniesz anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookies, Sklep nie będzie mógł zidentyfikować Ciebie ani Twoich preferencji. Szczegółowe informacje na temat cookies zawarte zostały w Polityce cookies dostępnej w zakładce cookies.

Informujemy, iż oferowane usługi za pośrednictwem Sklepu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym zwracamy uwagę na to, iż korzystanie z usług Sklepu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Sklepem a Klientem.

Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sklep drugiej stronie treści zawieranej umowy:

1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.

2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Ci na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

3. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sklepu oraz udostępniana na każde Twoje żądanie.